Під  час  подання  заяви  в  паперовій  формі  вступник  пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року);
  • облікової картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків.);
Опубліковано в Вступнику

Програма з біології для вступних випробувань абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

 

Програма з української мови для вступних випробувань абітурієнтів, які вступають на базі 9, 11 класів, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікований робітник та ОКР молодший спеціаліст

 

Програма з математики для вступних випробувань абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

 

Програма вступних випробувань з фахових дисциплін для абітурієнтів, які вступають на основі ОКР «Кваліфікований робітник» для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

 

Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за ОКР "Молодший спеціаліст" на основі ОКР «Кваліфікований робітник» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Опубліковано в Вступнику
zoofirma.ru

Увійти