Четвер, 17 жовтня 2019 12:09

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я

Якщо фізіологічні та психологічні процеси

перебувають у відповідності та гармонії

один з одним, тоді такий стан означатиме здоров’я...

Здоров’я людини

характеризується як гармонійний розвиток,

за якого всі сторони її життєдіяльності:

фізіологічні та психічні, фізичні й духовні,

біологічні та соціальні, перебувають у відповідності

одна до одної

О. М. Ізуткін

 Традиційно сучасна людина займається лікуванням хвороби, а не запобіганням їй. У результаті відбувається боротьба з хворобами на тлі поступового згасання організму. У той же час сьогодні акцент робиться на тому, що поліпшення стану здоров’я залежить від розумової діяльності самої людини щодо відновлення і розвитку життєвих ресурсів. Відповідно до формулювання Всесвітньої організації охорони здоров’я, людське здоров’я – це не просто відсутність хвороби, а повне фізичне, душевне та соціальне благополуччя. У світлі цього формулювання людина є автором власного здоров’я, а в справі його збереження вона виконує основну роль, що визначається зрілою самосвідомістю індивіда й повагою до свого єства. Останнє виражається гармонійною стратегією поведінки, що прийнято називати ― здоровим способом життя. Психічне здоров’я забезпечується на різних, але взаємозалежних рівнях функціонування: біологічному, психологічному і соціальному. Здоров’я на біологічному рівні передбачає динамічну рівновагу функцій усіх внутрішніх органів та систем, їхнє адекватне реагування на вплив навколишнього середовища. Здоров’я на психологічному рівні пов’язане з особистістю людини. Психічне здоров’я може бути порушене домінуванням негативних за своєю сутністю рис характеру, дефектами в моральній сфері, неправильним вибором ціннісних орієнтацій тощо. Перехід від психічного до соціального рівня дуже умовний. Психічні властивості особистості не існують поза системою суспільних відносин, у яку вона включена. Людина розглядається на цьому рівні насамперед як істота суспільна. І, відповідно, тут на першому плані − питання впливу соціуму на здоров’я особистості. Психічне здоров’я зазнає впливу із боку різних соціальних зв’язків, у тому числі родини, спілкування з друзями й родичами, роботи, дозвілля, релігійних та інших організацій. Наслідки цих впливів можуть носити як позитивний, так і негативний характер. Лише люди зі здоровою психікою звичайно почувають себе активними учасниками в соціальній системі. Вихована занедбаність і несприятливі умови навколишнього середовища стають причиною різних форм неадекватної та нездорової поведінки людини в суспільстві. Одним з основних завдань психології здоров’я є розробка способів мотивації людини до збереження і зміцнення свого здоров’я. У цьому зв’язку становлять інтерес такі фактори мотивації здорового способу життя: − знання того, які форми поведінки сприяють нашому благополуччю і чому; − позитивне ставлення до життя, погляд на життя, як на свято; − розвинуте почуття самоповаги, усвідомлення того, що ти гідний насолоджуватися всім найкращим, що може запропонувати життя. Сучасна психологічна наука використовує різні визначення психології здоров’я людини і бачить у цьому понятті здатність реалізувати природний вроджений потенціал людського покликання, знаходження людиною своєї самості, реалізація ― «Я», повноцінне і гармонійне включення у співтовариство людей. Представники різних напрямів психології приділяють велику увагу психічному здоров’ю особистості й розглядають здорову людину як гнучку, відкриту, а не таку, яка постійно використовує захисні реакції, незалежну від зовнішніх впливів, котра спирається на саму себе, повноцінно проживає кожен новий момент життя, рухлива, добре пристосовується до умов, що змінюються, терпляча до інших, емоційна і рефлексивна. Психологічно здорова людина також асоціюється зі зрілістю особистості, що проявляється в здатності до усвідомлення власних потреб, конструктивної поведінки, здорової адаптивності й уміння приймати відповідальність за саму себе.

                                                                                                                                  Яцина К.П. - практичний психолог

                                                                                                                                  Довгопол М.М. - соціальний педагог

Понеділок, 22 квітня 2019 12:53

Депресія. Симптоми та профілактика

У сучасному суспільстві багато говорять і пишуть про депресію, проте деякі люди все ще схильні думати, що депресія –  вигадка, вияв слабкості, лінощів, не усвідомлюючи усієї серйозності ситуації. Депресія це хвороба, яка може виникнути у кожного. Це не те ж саме, що поганий настрій. Вона не є ознакою слабкості людини або станом, який можна подолати силою волі або бажанням. Люди, які страждають депресією, не можуть просто “взяти себе в руки” і одужати.

Депресія – захворювання, яке супроводжується втратою здатності радіти тому, що відбувається, порушеннями мислення (песимістичними судженнями, зниженням самооцінки) і руховою загальмованістю.

Депресивний стан зазвичай заважає нормальній життєдіяльності людини,  спричиняє біль і страждання не тільки їй самій, а і її близьким. Залишаючись без лікування, симптоми захворювання можуть тривати тижні, місяці або роки. Без належної уваги депресія може призвести до трагічних наслідків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 44 від 23.01.2019р.

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р.

№ 423 і від 28 грудня 2016 р. №1045».

Перелік документів для призначення соціальної стипендії студентам пільгових категорій денної форми навчання за державним замовленням

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

  • заява, завізована директором коледжу;
  • копія паспорта у  вигляді   id – карти   та   копія   витягу  з  Єдиного  державного  демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або копія звичайного паспорта (1, 2 сторінка та реєстрація);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія студентського квитка або довідка з місця навчання (видається секретарем на відділенні);
  • копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та/або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
  • копія свідоцтва про смерть батьків (або одного з них) та / або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (обох батьків або одного з них).

Даній  категорії студентів поряд з соціальною стипендією також може виплачуватися академічна стипендія (у разі її призначення).

П'ятниця, 23 листопада 2018 09:39

Номери телефонів гарячих ліній

У житті кожного з нас виникають проблеми, подолати які поодинці важко, а деколи - неможливо. Важливо, щоб в такий момент поряд опинилися люди, здатні не просто вислухати і зрозуміти, але і надати допомогу. Для цього існують  різноманітні служби допомоги

Всеукраїнський телефон довіри для дітей та молоді:

(044) 500-21-80

Національна "Гаряча лінія” з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації :
0-800-500-335 або 116 123

Для ефективного навчально-виховного процесу важливим є формування та підтримання сприятливого психологічного клімату в навчальному закладі. Він впливає на внутрішнє життя коледжу, соціальне та психологічне самопочуття учасників навчального процесу та ефективність їх взаємодії між собою. Навчальне середовище передбачає існування безлічі відмінностей між людьми, що тут вчаться і працюють, оскільки  кожен із нас унікальний у своєму баченні світу, виявах емоцій, поведінці. Тому зіткнення протилежних думок і поглядів - просто неминуче. В навчальному процесі можуть виникати конфлікти у системі «студент-студент» та «викладач-студент».

Сторінка 1 з 6
zoofirma.ru